Vinterpromenad vid Velamsundsviken

Ni missar väll inte den underbara Strandpromenaden så här års med sitt naturliv och trevliga promenadsträcka mellan Velamsund och Vikingshill?

142

Tack för en trevlig julmarknad!

Tack för en välbesökt och trevlig julmarknad i år på Velamsund! 022

Julmarknad 2014

julmarknad2014 Klicka på bilden för att se fullstorleks PDF


 

 

Restaurering av Rudsjön

 

Under hösten 2014 påbörjas arbetet med att restaurera Rudsjön.
I etapp ett gallras försiktigt omgivande natur så sjön öppnas upp mot omgivande gärden. Under etapp två öppnas vattenspegeln upp.

Bakgrund

 

I februari 2008 arbetades en förstudie fram av en konsultfirma specialiserad på vattenrestaurering -Water Revival Systems (WRS) i Uppsala.
Förstudien undersökte vilka natur- och rekreationsvärden en restaurering av Rudsjön kan generera. Handlingen redogjorde för hur en
restaurering kunde genomföras, samt förslag på utformning samt kostnader för genomförandet. Handlingen visar också på vilka natur- och rekreationsvärden en restaurering av Rudsjön kan generera.
Sommaren 2008 beslutade Velamsundsstyrelsen att restaureringen skulle drivas vidare enligt förstudien.

Historik

 

Rudsjön fungerade tidigare som vattenmagasin för den gamla kvarnen vid Rörsundsviken. Vattennivån är numera sänkt, varvid sjön blivit helt igenvuxen med vass.
Rudsjön omges av en tät lövskog. Där finns ett variationsrikt fågelliv i form av sångare och tättingar. Som mål för sjön anges i skötselplanen att om möjligt skapa ett viltvatten, samt öppna upp mot omgivande gärden.
Ett viltvatten är en miljö som är ett mellanting av land och vatten där den biologiska mångfalden är särskilt hög. Många hotade arter är i behov av våta marker. Men den här typen av miljöer har minskat i modern tid på grund av bl a utdikning.

Syftet med restaureringen är att, i enlighet med skötselplanen, återskapa en våtmarksmiljö med större biologisk mångfald.
En viktig del i restaureringen är också att öka tillgängligheten runt våtmarken genom att anlägga mindre stigar samt utkiksplatser. Detta kommer att göras i senare etapp.

Vid frågor kontakta projektledare
Nina Carlsson, naturreservatsförvaltare, telefon 08-718 78 94.

Nedan visas före- och efterscenario. Illustrationer Mats Grönvik

Före

Före

Efter

Efter

Nu flisar vi stormfällt timmer för utläggning i motionsspåret!


Nu flisar Nacka Kommun stormfällt timmer för utläggning i motionsspåret vid Velamsund.
Spåret är upplyst under kvällstid och parkering finns precis vid dess början!

 

bild

Velamsundsbussen kör skytteltrafik under marknaden!

Imorgon söndag 14/9 kör velamsundsbussen skytelltrafik mellan SL’s busshållpalts Kihls Gård och Velamsunds Gård
Bussen kör mellan 10.30-16.30

Klicka på bilden för PDF i full storlek.hostmarknad2014

Velamsundsbussen tar sommarlov!

Mellan 13/6 och 18/8 2014 har bussen sommarlov. Alltså kommer inga turer att köras.

Velamsunds lekplats får sig en översyn!

Ombyggnad av Velamsunds lekplats!
Arbetet beräknas klart i mitten av juni 2014.
Tack för överseende under byggtiden!
Vid frågor kontakta Nacka kommuns projektledare Nina Carlsson, 08-718 78 94.

 

Kom och fira Nationaldagen med oss!

Sveriges Nationaldag kommer att firas med många aktiviteter och generösa öppetider på Velamsund!
Restaurang Långa raden håller öppet 11-24 se Långa Raden öppetider
Lilianes Konsthantverk är öppet 11-17 & 19-21 här säljs även glass under dagen och hela sommaren!
Nacka ridklubb kommer stå för många roliga aktiviteter för hela familjen se bild nedan.
6juni