Fågelmornar 2016

Klicka på bilden för att öppna PDF i full storlek.
fagel16

Gustavsbergs OK inbjuder till nationell långdistans-orientering 25 april

gborientering
För fullständig information i PDF fil.
Samling
Velamsund, Nacka

Allmänna färdmedel
Buss 421 från Slussen, tider se www.sl.se. Hpl Tegelövägen 600 meter från arenan. Bussresan tar 40-50 min.

Parkering Parkering endast enligt arrangörens anvisningar. Avstånd 400-900 meter. Avgift 30:-

Direktanmälan
Till öppna klasser, anmälan 10.30–12.00. Valfri start 11.00–12.30.
Karta Velamsund, ekvidistans 5 m. Reviderad 2015. Skala 1:10 000 för HD10-HD60. HD65 – HD85 har 1:7 500

Terräng Måttligt till starkt kuperad terräng på de längre banorna, övriga måttligt kuperade. Skogsmark med inslag av kulturmark. Mestadels god framkomlighet.

Start
Första start 11.00
Anmälan Senast söndag den 19 april 2015 kl .23.59
Anmälan görs i första hand via Eventor. Anmälan kan i undantagsfall skickas via e-post: thomas@wester.se
Anmälan till inskolning, U-klass och öppna klasser och i mån av plats till tävlingsklass, kan göras på tävlingsdagen mellan kl. 10:30-12:00.

Efteranmälan Senast onsdag den 22 april 2015 kl. 23.59.
mot 50 % förhöjd avgift.
Anmälan görs via Eventor. Anmälan kan i undantagsfall skickas via e-post: thomas@wester.se
Information
Lotta Valentin, 08-570 223 05
Välkommen!

http://www7.idrottonline.se/GustavsbergsOK-Orientering/

Vinterpromenad vid Velamsundsviken

Ni missar väll inte den underbara Strandpromenaden så här års med sitt naturliv och trevliga promenadsträcka mellan Velamsund och Vikingshill?

142

Tack för en trevlig julmarknad!

Tack för en välbesökt och trevlig julmarknad i år på Velamsund! 022

Julmarknad 2014

julmarknad2014 Klicka på bilden för att se fullstorleks PDF


 

 

Restaurering av Rudsjön

 

Under hösten 2014 påbörjas arbetet med att restaurera Rudsjön.
I etapp ett gallras försiktigt omgivande natur så sjön öppnas upp mot omgivande gärden. Under etapp två öppnas vattenspegeln upp.

Bakgrund

 

I februari 2008 arbetades en förstudie fram av en konsultfirma specialiserad på vattenrestaurering -Water Revival Systems (WRS) i Uppsala.
Förstudien undersökte vilka natur- och rekreationsvärden en restaurering av Rudsjön kan generera. Handlingen redogjorde för hur en
restaurering kunde genomföras, samt förslag på utformning samt kostnader för genomförandet. Handlingen visar också på vilka natur- och rekreationsvärden en restaurering av Rudsjön kan generera.
Sommaren 2008 beslutade Velamsundsstyrelsen att restaureringen skulle drivas vidare enligt förstudien.

Historik

 

Rudsjön fungerade tidigare som vattenmagasin för den gamla kvarnen vid Rörsundsviken. Vattennivån är numera sänkt, varvid sjön blivit helt igenvuxen med vass.
Rudsjön omges av en tät lövskog. Där finns ett variationsrikt fågelliv i form av sångare och tättingar. Som mål för sjön anges i skötselplanen att om möjligt skapa ett viltvatten, samt öppna upp mot omgivande gärden.
Ett viltvatten är en miljö som är ett mellanting av land och vatten där den biologiska mångfalden är särskilt hög. Många hotade arter är i behov av våta marker. Men den här typen av miljöer har minskat i modern tid på grund av bl a utdikning.

Syftet med restaureringen är att, i enlighet med skötselplanen, återskapa en våtmarksmiljö med större biologisk mångfald.
En viktig del i restaureringen är också att öka tillgängligheten runt våtmarken genom att anlägga mindre stigar samt utkiksplatser. Detta kommer att göras i senare etapp.

Vid frågor kontakta projektledare
Nina Carlsson, naturreservatsförvaltare, telefon 08-718 78 94.

Nedan visas före- och efterscenario. Illustrationer Mats Grönvik

Före

Före

Efter

Efter

Nu flisar vi stormfällt timmer för utläggning i motionsspåret!


Nu flisar Nacka Kommun stormfällt timmer för utläggning i motionsspåret vid Velamsund.
Spåret är upplyst under kvällstid och parkering finns precis vid dess början!

 

bild

Velamsundsbussen kör skytteltrafik under marknaden!

Imorgon söndag 14/9 kör velamsundsbussen skytelltrafik mellan SL’s busshållpalts Kihls Gård och Velamsunds Gård
Bussen kör mellan 10.30-16.30

Klicka på bilden för PDF i full storlek.hostmarknad2014

Velamsundsbussen tar sommarlov!

Mellan 13/6 och 18/8 2014 har bussen sommarlov. Alltså kommer inga turer att köras.